Scannerdata (salg ud-af-butik)
Når salg-ud data fra Grossist er indlæst til fmcgCRM, ses salg-ud automatisk flere steder i systemet.

Til konsulentens planlægning findes salg-ud totaltal på ugebasis på Kundekortet sammen med besøgshistorik og salg-ind tal.

Fra Besøgskortet ser konsulenten ved dialog med butikken salg-ud resultater på produktkategorier/grupper og på produktniveau, med indekstal til sammenligning med foregående år.

Til brug for dialog med grossist/kæde om salgsresultater ses salg-ud tal i en række indbyggede performance-statistikker.

Eksport til eksterne systemer etableres med standard eksportrutiner.