CRM til det hele!
fmcgCRM er eneste systemudbyder på det danske marked med sammenhængende løsninger for alle de datatyper, der er nævnt under menu-punktet fmcgCRM.

Første leverance var salgsstøtte til Blumøller i 1996. Varianter af løsningen blev i de følgende år leveret til flere dagligvareleverandører.

Fra 2004 var der fokus på løsninger til KAM. Upload til DADAS var klar i 2005. Kampagnestyring blev lanceret i 2006. I 2008 kom modulet for scannerdata. Og fra 2014 sker produktdata upload til GS1 TradeSync via fmcgProducts..

I efteråret 2011 kom BI standardløsningen QuickView, udviklet specifikt til danske dagligvareleverandører. Efteråret 2014 blev fmcgCRM Mobil lanceret til iPad/iPhone/Android. Og januar 2016 kom den stærke Jedox BI løsning.

Livet er for kort til halve eller kvarte løsninger!